Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73205
Title: Góp ý đề án lần 2 về "Tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội chuyên trách
Abstract: Bài viết tập trung góp ý chủ yếu đối với Phần thứ ba: Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của Đại biểu Quốc hội của đề án "Tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách".
Issue Date: 2022-09-07
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 3 tr, pdf
Method: BVCG_Góp ý kiến dự thảo đề án “Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4. BVCG_Bui Ngoc Thanh_Gop y De an NCNL_07.9.2022_TTBD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 165,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.