Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73207
Title: Một số góp ý lần 2 đề án "Tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách
Authors: Phan Trung Lý
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội chuyên trách
Bồi dưỡng Đại biểu Quốc hội
Abstract: Bài viết trình bày góp ý lần 2 của chuyên gia về phần thứ hai, phần thứ ba và kỹ thuật văn bản của đề án "Tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách".
Issue Date: 2022-09-07
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 3 tr, pdf
Method: BVCG_Góp ý kiến dự thảo đề án “Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. BVCG_Phan Trung Ly_Gop y De an NCNL_07.9.2022_TTBD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 213,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.