Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73209
Title: Dự thảo Đề án ban hành nghị quyết quy định một số nội dung về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội
Authors: Ban Công tác đại biểu
Keywords: Cập nhật kiến thức
Quy chế bồi dưỡng
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Đề án đề cập đến một số nội dung như: Thực trạng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng hoạt động cho Đại biểu Quốc hội; Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường bồi dưỡng Đại biểu Quốc hội và Tổ chức thực hiện
Issue Date: 2022-12-30
Type: Bản thông tin
Extent: 31 tr, pdf
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm bồi dưỡng đại biển dân cử
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCTDB_De an Quy che boi duong DBQH_2022_TTBD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 574,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.