Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73210
Title: Đóng góp lần 2 cho đề án "Tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách".
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Bồi dưỡng đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Bài viết trình bày những ý kiến đóng góp lần 2 của chuyên gia về phần thứ nhất, phần thứ hai của đề án về đề án "Tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách".
Issue Date: 2022-09-07
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 tr, pdf
Method: BVCG_Góp ý kiến dự thảo đề án “Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3. BVCG_Le Minh Thong_Gop y De an NCNL_07.9.2022_TTBD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 219,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.