Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73231
Title: Một số quy định về cho thuê lại lao động
Authors: Thanh Thanh
Keywords: Thuê lại lao động
Lao động
Người lao động
Doanh nghiệp
Cấp phép hoạt động
Người sử dụng lao động
Quan hệ lao động
Bộ luật Lao động 2012
Abstract: Bài viết trình bày việc cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
Issue Date: 2020-08-24
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Mot so quy dinh ve cho thue lai lao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 278,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.