Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73233
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBùi Anh Thúy-
dc.date.issued2020-08-23-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73233-
dc.description.abstractBộ luật Lao động năm 2019 gồm 17 chương với 220 điều luật, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 đã tiếp tục hoàn thiện, thể chế hóa các quy định trong Hiến pháp năm 2013 về quyền con người trong trong lĩnh vực lao động và xã hội, đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với một số luật mới ban hành, đồng thời, nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế của Tổ chức Lao động quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.-
dc.format.extent14 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Luật sư Việt Namvi
dc.subjectBộ luật Lao động năm 2019vi
dc.subjectHợp đồng lao độngvi
dc.subjectQuyền con ngườivi
dc.subjectLao động và xã hộivi
dc.subjectTiêu chuẩn lao động quốc tếvi
dc.subjectTổ chức Lao động quốc tếvi
dc.subjectHội nhập kinh tế quốc tếvi
dc.subjectILOvi
dc.subjectHợp đồng lao động xác định thời hạnvi
dc.subjectHợp đồng lao động không xác định thời hạnvi
dc.subjectNgười lao độngvi
dc.subjectNgười sử dụng lao độngvi
dc.titleThực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 về hợp đồng lao động và một số vấn đề đặt ravi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Luật sư Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Thuc hien Bo luat lao dong nam 2019 ve hop dong lao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 273,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.