Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73242
Title: Giải pháp hình sự đấu tranh phòng, chống phạm tội có tổ chức
Authors: Đỗ Đức Hồng Hà, Nguyễn Văn Nghiệp
Keywords: Phạm tội
Hình sự
Phạm tội có tổ chức
Abstract: Bài viết làm rõ tình hình phạm tội có tổ chức ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, cũng như tình hình phạm tội có tổ chức cùa người Việt Nam ở nước ngoài.
Issue Date: 2011-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 1 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.1.11.Giai phap hinh su_phong chong pham toi co to chuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 879,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.