Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73327
Title: Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản hiện nay ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thanh Bình
Keywords: Quản lý Nhà nước
Kinh doanh bất động sản
Việt Nam
Bất động sản
Abstract: Bài viết trình bày về thực trang quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản ở nước ta hiện nay và đề xuất kiến nghị về vấn đề này.
Issue Date: 2012-12
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 6 tháng 12 năm 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.6.12.Quan ly nha nuoc_kinh doanh bat dong san_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 700,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.