Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73396
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorMai Hoài Anh-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73396-
dc.description.abstractBài viết trình bày một số nội dung về cơ cấu tổ chức và phương thức cầm quyền của Công đảng Anh.-
dc.format.extent8 tr, pdf-
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2011vi
dc.subjectCông Đảngvi
dc.subjectAnhvi
dc.subjectCông Đảng Anhvi
dc.titleMấy nét về tổ chức và hoạt động của công Đảng Anhvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2011-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.