Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73397
Title: Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và vấn đề gia nhập Liên minh Châu Âu
Authors: Bùi Nhật Quang
Keywords: Thổ Nhĩ Kỳ
Gia nhập
Liên minh Châu Âu
EU
Abstract: Bài viết giới thiệu một số nội dung về thực trạng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ- Liên minh Châu Âu; Quan điểm từ hai phía về vấn đề Thổ Nhỹ Kỳ gia nhập EU cùng một vài nhận định.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.