Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73410
Title: Trao đổi nghiệp vụ
Authors: Quách Đình Lực, Nguyễn Thanh Mai
Tống Thanh Thanh
Keywords: Tư pháp
Lý lịch tư pháp
Abstract: Bài viết tập hợp một số vướng mắc để tháo gỡ cho các cán bộ làm công tác quản lý Lý lịch tư pháp
Issue Date: 2011-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 2 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.2.11.Trao doi nghiep vu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.