Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73415
Title: Đạo hồi và ảnh hưởng của nó tới quyền của phụ nữ ở một số quốc gia hồi giáo Châu Á
Authors: Đặng Thị Hồng Tuyến, Phạm Thùy Linh
Keywords: Đạo hồi
Quyền của phụ nữ
Quốc gia
Hồi giáo
Châu Á
Abstract: Bài viết giới thiệu về đạo Hồi và ảnh hường của nó tới quyền của phụ nữ ở một số quốc gia Hồi giáo điển hình là Ả-rập Xê-Út và Inđônêxia.
Issue Date: 2011-03
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 3 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.3.11.Dao hoi_quyen phu nu_QG hoi giao chau A.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.