Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73433
Title: Lợi dụng công chứng để giao kết hợp đồng giả tạo và hậu quả pháp lý
Authors: Nguyễn Thanh Đình
Keywords: Lợi dụng công chứng
Giao kết hợp đồng giả tạo
Hậu quả pháp lý
Abstract: Bài viết trình bày việc lợi dụng công chứng để giao kết hợp đồng giả tạo và hậu quả pháp lý của vấn đề này.
Issue Date: 2011-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 3 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.3.11.Loi dung cong chung_giao ket hop dong_hau qua PL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 882,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.