Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73441
Title: Dịch vụ công và yêu cầu đổi mới
Authors: Đăng Đức Đạm
Keywords: Dịch vụ công
Đổi mới
Dịch vụ
Hành chính
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm, bối cảnh, xu thế chung và kiến nghị các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ công.
Issue Date: 2006-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 06-2006, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/678
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT6.06_Dich vu cong va yeu cau doi moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 178,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.