Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73446
Title: Tổng quan nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2005
Authors: Nguyễn Sinh Cúc
Keywords: Nông nghiệp
Lâm nghiệp
Thủy sản
Thành tựu
Hạn chế
Abstract: Bài viết phân tích những thành tựu và vướng mắc về nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2005. Từ đó, gợi mở một số vấn đề trong thời gian tới.
Issue Date: 2006-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 06-2006, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/678
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT6.06_Tong quan nong, lam nghiep va thuy san 2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 207,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.