Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73449
Title: Đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực: Kinh nghiệm của Đài Loan
Authors: Nguyễn Thị Hiên
Keywords: Đổi mới
Phát triển
Nguồn nhân lực
Đài Loan
Abstract: Bài viết phân tích kinh nghiệm của Đài Loan trong đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực. Từ đó, gợi mở một số vấn đề đối với Việt Nam.
Issue Date: 2006-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 08-2006, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1103
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT8.06_Doi moi trong phat trien nguon nhan luc_Dai Loan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 326,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.