Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73457
Title: Đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992
Authors: Nguyễn Xuân Tùng
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Hiến pháp 1992
Abstract: Bài viết trình bày định hướng đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
Issue Date: 2011-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 3 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.3.11.Xay dung Nha nuoc phap quyen XHCN_Hien phap 1992.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.