Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73459
Title: Những điểm mới khi thụ lý giải quyết các vụ án dân sự của Tòa án Nhân dân cấp huyện
Authors: Trần Minh Tiến
Keywords: Thụ lý
Vụ án dân sự
Tòa án Nhân dân cấp huyện
Abstract: Bài viết trình bày về thời hiệu khởi kiện không phải điều kiện thụ lý vụ án dân sự; Nhiều tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của toà án cấp tỉnh trước đây, nay thuộc thẩm quyền của toà án cấp huyện giái quyết; Xác định rõ thêm những tranh chấp mới mà toà án nhân dân cấp huyện phải thụ lý giải quyết và việc đơn giản hoá thủ tục khi xem xét đơn khởi kiện.
Issue Date: 2011-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 4 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.4.11.Diem moi_thu ly giai quyet vu an DS_TAND cap huyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 876,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.