Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73460
Title: Đối thoại trong quá trình giải quyết vụ án hành chính
Authors: Lê Thu Hằng
Keywords: Đối thoại
Giải quyết vụ án hành chính
Vụ án hành chính
Abstract: Bài viết trình bày việc đổi thoại trong tố tụng hành chính có bắt buộc đối với các bên đương sự hay không?; đối thoại giữa các bên thực hiện vào thời điểm nào của quá trình tố tụng?; về chủ thể tham gia đối thoại và nguyên tắc của đối thoại.
Issue Date: 2011-04
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 4 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.4.11.Doi thoai_giai quyet vu an hanh chinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 723,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.