Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73460
Title: Văn bản số 2213/BC-UBTP13 ngày 17/10/2014 Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án, các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Chánh án Tò
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Kỷ yếu
Báo cáo
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.598
Abstract: Báo cáo tổng hợp nội dung của các bản báo cáo năm 2014 liên quan đến công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án, bao gồm: Báo cáo của Chính phủ; Báo cáo của Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thỉ hành án.
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: Tr ; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.