Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73465
Title: Luật Tố tụng hành chính năm 2010 và vấn đề nâng cao hiệu quả xét xử hành chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Quang
Keywords: Luật Tố tụng hành chính
Xét xử hành chính
Tố tụng hành chính
Abstract: Bài viết trình bày việc xét xử hành chính ở Việt Nam trong hơn mười năm qua: Những hạn chế và nguyên nhân; hoàn thiện pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả xét xử hành chính ở nước ta; Những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2010; hoàn thiện các quy định pháp luật về tố tụng hành chính: Một số vấn đề cần tiếp tục được bàn luận.
Issue Date: 2011-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 4 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.4.11.Luat to tung hanh chinh 2010_xet xu hanh chinh_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.