Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73484
Title: Đạo đức nghề nghiệp luật sư và việc giảng dạy chuyển đề đạo đức nghề nghiệp luật sư
Authors: Nguyễn Văn Tuân
Keywords: Đạo đức
Nghề nghiệp luật sư
Chuyên đề đạo đức
Luật sư
Abstract: Bài viết trình bày đạo đức nghề nghiệp luật sư và việc giảng dạy chuyển đề đạo đức nghề nghiệp luật sư.
Issue Date: 2011-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 5 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.5.11.Dao duc nghe luat su_giang day nghe luat su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.