Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73499
Title: Thủy lợi phí – Miễn, giảm như thế nào?
Authors: Nguyễn Xuân Tiệp
Keywords: Thủy lợi phí
Thủy lợi
Abstract: Bài viết trình bày ý kiến trao đổi về các đặc điểm, cơ cấu, bản chất và kinh nghiệm một số quốc gia về thủy lợi phí. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp dành cho Việt Nam.
Issue Date: 2007-06
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 12-2007, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/676
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT12.07_Thuy loi phi_Mien, giam nhu the nao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 677,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.