Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73521
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorHuỳnh Hồ Đại Nghĩa-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73521-
dc.description.abstractBài viết đề cập một số nội dung về khái quát chính sách của Liên bang Nga tại Biển Đông tính từ năm 2002 đến trước ngày 05/04/2012; những thay đổi liên quan đến Biển Đông, Quan hệ Nga - Mỹ, chiến lược trở lại Châu Á -Thái Bình Dương của Mỹ, chính sách hướng Đông của Nga và sự chi phối đến chính sách Biển Đông của Nga theo hướng cân bằng quyền lực.-
dc.format.extent9 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Châu Âuvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.subjectLiên bang Ngavi
dc.subjectBiển Đôngvi
dc.titleChính sách của Liên bang Nga tại Biển Đông: kế thừa hay thay đổivi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2013-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.