Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73547
Title: Nghị định 43/2006/NĐ-CP – Một cải cách tài chính công đúng hướng đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Authors: Lê Hữu Quang Huy
Keywords: Nghị định
43/2006/NĐ-CP
Cải cách
Tài chính công
Đơn vị sự nghiệp công lập
Abstract: Bài viết đánh giá bối cảnh và ý nghĩa của Nghị định 43/2006/NĐ-CP trong cải cách tài chính công đúng hướng đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Issue Date: 2008-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 18-2008, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/660
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.