Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73562
Title: Một số ý kiến về chủ trương cổ phần hóa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và ảnh hưởng tới giải quyết vấn đề “tam nông” ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Xuân Hưng
Keywords: Chủ trương
Cổ phần hóa
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tam nông
Việt Nam
Abstract: Bài viết nêu ra một số ý kiến về chủ trương cổ phần hóa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và ảnh hưởng tới giải quyết vấn đề “tam nông” ở Việt Nam.
Issue Date: 2008-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 20-2008, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/665
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.