Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73593
Title: Phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp
Authors: Nguyễn Sinh Cúc
Keywords: Cây công nghiệp
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng và kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Việt Nam.
Issue Date: 2009-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 24-2009, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/629
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.