Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73595
Title: Các giải pháp thực thi Luật Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Keywords: Luật Thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập cá nhân
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất 3 nhóm giải pháp thực thi Luật Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.
Issue Date: 2009-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 25-2009, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/633
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.