Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73597
Title: Khi nước Anh muốn rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU)
Authors: Đinh Công Tuấn
Keywords: Nước Anh
Liên minh Châu Âu
EU
Abstract: Bài viết làm rõ sự kiện thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố về cuộc trưng cầu dân ý xem người dân Anh có muốn nước Anh tiếp tục nằm trong Liên minh Châu Âu (EU) nữa hay không?
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.