Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73612
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorLê Hữu Đức-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73612-
dc.description.abstractBài viết đề cập tới sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam với các bài học cơ bản.-
dc.format.extent7 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Châu Âuvi
dc.subjectChỉ đạo chiến lượcvi
dc.subjectChủ tịch Hồ Chí Minhvi
dc.subjectThống nhất Tổ quốcvi
dc.subjectGiải phóng miền Namvi
dc.titleBài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốcvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2013-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.