Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73613
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Hồng Minh-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73613-
dc.description.abstractBài viết trình bày cơ sở phân chia Đảng thành hai bộ phận trong và ngoài nhà nước; Cơ cấu tổ chức của Công Đảng Anh trong và ngoài Nghị viện; Cơ chế kiểm soát tổ chức Đảng của nội bộ Công Đảng Anh.-
dc.format.extent13 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Châu Âuvi
dc.subjectAnhvi
dc.subjectCông đảng Anhvi
dc.titleCách thức tổ chức công đảng Anh thành hai bộ phận trong và ngoài nhà nướcvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2013-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.