Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73633
Title: Hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nông dân nghèo
Authors: Mai Văn Nam, Âu Vi Đức
Keywords: Hộ nông dân
Vốn vay
Hộ nông dân nghèo
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu hiệu quả của đồng vốn vay trên các mặt xã hội và kinh tế đối với hộ nông dân nghèo. Từ đó, gợi mở một số vấn đề trong thời gian tới.
Issue Date: 2009-05
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 26-2009, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/635
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT26.09_Hieu qua su dung von vay_Ho nong dan ngheo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 570,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.