Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73677
Title: Hiện tượng di dân đến thành phố: Nhận định và đề xuất chính sách
Authors: Lê Xuân Bá
Keywords: Hiện tượng di dân
Di dân
Di dân đến thành phố
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng và kiến nghị giải pháp ứng phó trước hiện tượng di dân đến thành phố tại Việt Nam.
Issue Date: 2010-08
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 35-2010, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/614
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.