Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73686
Title: Phát triển du lịch bền vững nhìn từ góc độ vệ sinh an toàn thực phẩm
Authors: Trần Hữu Nam
Keywords: Du lịch
Du lịch bền vững
An toàn thực phẩm
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng và kiến nghị giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững nhìn từ góc độ vệ sinh an toàn thực phẩm.
Issue Date: 2011-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 40-2011, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1110
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.