Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73690
Title: Bài phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016 của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội.
Authors: Nguyễn Sinh Hùng
Keywords: Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Đơn thư khiếu nại
Giám sát
Vấn đề xã hội
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
328.597 K600y
Abstract: Phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016 của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Bảo đảm phát huy dân chủ để cử tri lựa chọn bầu được những người tiêu biểu, có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, xứng đáng là đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương...
Issue Date: 2016-02-02
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: Tr. 115-120; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.