Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73690
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Sinh Hùng
dc.date.issued2016-02-02
dc.identifier.otherVV00043010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/73690-
dc.description.abstractPhát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016 của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Bảo đảm phát huy dân chủ để cử tri lựa chọn bầu được những người tiêu biểu, có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, xứng đáng là đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương...
dc.format.extentTr. 115-120; PDF/A
dc.language.isovi
dc.rightsBan Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
dc.subjectHội đồng nhân dân
dc.subjectUỷ ban nhân dân
dc.subjectĐơn thư khiếu nại
dc.subjectGiám sát
dc.subjectVấn đề xã hội
dc.subjectTổ chức và hoạt động của Quốc hội
dc.subject328.597 K600y
dc.titleBài phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016 của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội.
dc.typeTài liệu tham khảo
dc.provenanceKỷ yếu hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.