Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73691
Title: Nhân tố tác động đến sự hài lòng của người lao động, mô hình lý thuyết và vận dụng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thùy Dung
Keywords: Sự hài lòng
Người lao động
Vận dụng
Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập đến những yếu tố tác động tới sự hài lòng của người lao động. Từ đó, gợi mở những vấn đề cần quan tâm trong mô hình lý thuyết và vận dụng ở Việt Nam.
Issue Date: 2011-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 41-2011, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1111
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.