Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73744
Title: Phân tích dao động của cơ cấu phẳng có khâu đàn hồi sử dụng tọa độ suy rộng dư
Authors: Nguyễn Sỹ Nam
Issue Date: 2018-09-04
Type: Luận án, luận văn
Extent: 12 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện KHCN - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1_QuyenLA_V2.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\31886\Thong_tin_gui_len_mang_Nguyen_Sy_Nam
  • Size : 5,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2_TomTat_Tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\31886\Thong_tin_gui_len_mang_Nguyen_Sy_Nam
  • Size : 675,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3_TomTatTiengAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\31886\Thong_tin_gui_len_mang_Nguyen_Sy_Nam
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong_gop_moi_cua_luan_an_TA-TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\31886\Thong_tin_gui_len_mang_Nguyen_Sy_Nam
  • Size : 4,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich_yeu_cua_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\31886\Thong_tin_gui_len_mang_Nguyen_Sy_Nam
  • Size : 4,28 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.