Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73744
Title: Bảo hiểm vi mô: công cụ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo
Authors: Nguyễn Thị Hải Đường
Keywords: Bảo hiểm vi mô
Xóa đói giảm nghèo
Bảo hiểm
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm Bảo hiểm vi mô và thực trạng, môi trường pháp lý, hướng phát triển của Bảo hiểm vi mô tại Việt Nam.
Issue Date: 2012-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 46-2012, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1490
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT46.12_Bao hiem vi mo_Cong cu ho tro xoa doi giam ngheo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 364,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.