Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73749
Title: Tái cấu trúc nền kinh tế sau khủng hoảng của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Vũ Hùng Phương, Trần Thị Thùy Linh
Keywords: Tái cấu trúc
Kinh tế
Khủng hoảng
Hàn Quốc
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích quá trình tái cấu trúc của nền kinh tế Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành chương trình tái cấu trúc và đạt được thành công nhanh chóng. Từ đó, gợi mở những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình cải tổ nền kinh tế.
Issue Date: 2012-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 46-2012, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1490
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.