Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73751
Title: Một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra
Authors: Phạm Bảo Dương, Hà Thị Thanh Mai
Keywords: Quản lý rủi ro
Sản xuất cá tra
Cá tra
Abstract: Bài viết khuyến nghị 10 công cụ quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra và gợi mở một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra trong thời gian tới.
Issue Date: 2012-05
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 47-2012, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1493
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.