Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73759
Title: Nghiên cứu ứng dụng biogas-diesel cho động cơ lắp trên phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ giao thông nông thôn Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Anh
Issue Date: 2016-09-22
Type: Luận án, luận văn
Extent: 12 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • NCS_NVANH_toan_van_LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\27189\Luan_an_TS_Nguyen_Van_Anh
  • Size : 5,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NCS_NVANH_Tom_tat.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\27189\Luan_an_TS_Nguyen_Van_Anh
  • Size : 1,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NCS_NVANH_Tom_tat-EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\27189\Luan_an_TS_Nguyen_Van_Anh
  • Size : 855,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NCS_NVANH_trang_dong_gop_moi.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\27189\Luan_an_TS_Nguyen_Van_Anh
  • Size : 255,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NCS_NVANH_trang_dong_gop_moi_EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\27189\Luan_an_TS_Nguyen_Van_Anh
  • Size : 153,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.