Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73761
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTăng Văn Khiên, Nguyễn Văn Trãi-
dc.date.issued2012-07-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73761-
dc.description.abstractBài viết phân tích sự cần thiết, vai trò và phương pháp xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê khác nhau ở Việt Nam.-
dc.format.extent9 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tưvi
dc.subjectChỉ số tổng hợpvi
dc.subjectChỉ tiêu thống kêvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titlePhương pháp xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê khác nhau ở Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Quản lý Kinh tế số 48-2012, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1500-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.