Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73765
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu
dc.date.issued2016-02-02
dc.identifier.otherVV00043010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/73765-
dc.description.abstractBài viết đưa ra 3 điều kiện bảo đảm cho hoạt động của HĐND. Thứ nhất là, cần phải có sự đổi mới về cơ cấu, chất lượng Đại biểu, nhất là Đại biểu chuyên trách. Thứ hai là, cần thực hiện tốt cơ chế phân cấp quyền lực, tạo điều kiện để HĐND hoạt động thực chất, thực quyền không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động...
dc.format.extentTr. 193-196; PDF/A
dc.language.isovi
dc.rightsBan Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
dc.subjectTổ chức và hoạt động của Quốc hội
dc.subjectHội đồng nhân dân
dc.subjectUỷ ban nhân dân
dc.subjectBạc Liêu
dc.subject328.597 K600y
dc.titleCác điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân; thực trạng và các đề xuất, kiến nghị
dc.typeTham luận
dc.provenanceKỷ yếu hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.