Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73765
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Đình Cung, Nguyễn Minh Thảo-
dc.date.issued2015-01-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73765-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu về yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo thông lệ quốc tế và chuẩn mực toàn cầu. Từ đó, nhận diện vấn đề, chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cần cải thiện trong thời gian tới.-
dc.format.extent9 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tưvi
dc.subjectMôi trường kinh doanhvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectCạnh tranhvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleMôi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các chỉ tiêu cần cải thiệnvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Quản lý Kinh tế số 65-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3014-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.