Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73770
Title: Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhìn từ hệ số ICOR
Authors: Trần Thùy Linh
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Kinh tế
Việt Nam
Hệ số ICOR
Abstract: Bài viết phân tích những tồn tại và kiến nghị giải pháp thúc đẩy chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo hệ số ICOR.
Issue Date: 2015-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 66-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT66.15_Chat luong tang truong kinh te Viet Nam_He so ICOR.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 286,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.