Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73772
Title: Động lực tăng năng suất lao động ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Đặng Thị Thu Hoài, Ngô Minh Tuấn, Nguyễn Mạnh Hải
Keywords: Năng suất lao động
Lao động
Chất lượng tăng trưởng
Abstract: Bài viết tập trung phân tích các động lực tăng năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua và đề xuất một số định hướng trong thời gian tới.
Issue Date: 2015-03
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 66-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.