Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73777
Title: Nghiên cứu đặc tính khí động của cánh nâng khí cụ bay khi chuyển động gần mặt giới hạn có xét đến ảnh hưởng của dòng khí sau cánh quạt.
Authors: Trần Quốc Cường
Issue Date: 2017-09-08
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học và Công nghệ quân sự - Bộ Quốc Phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • TomTat_LuanAn_NCS_TranQuocCuong_English.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\29726\Tom_tat_LA_NCS_Tran_Quoc_Cuong
  • Size : 806,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat_LuanAn_NCS_TranQuocCuong_TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\29726\Tom_tat_LA_NCS_Tran_Quoc_Cuong
  • Size : 893,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.