Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73779
Title: Tạo động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Hoàng Trường Giang
Keywords: Thúc đẩy kinh tế
Tăng trưởng
Kinh tế
Hội nhập kinh tế
Abstract: Bài viết nhằm phân tích một số điểm nghẽn và đề xuất giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn tới.
Issue Date: 2015-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 67-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.