Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73784
Title: Cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC, thách thức và cơ hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Authors: Võ Phước Tấn
Keywords: Cộng đồng kinh tế ASEAN
AEC
ÁEAN
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Abstract: Bài viết phân tích khái quát vai trò của Cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC, thách thức và cơ hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2015-07
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 68-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.