Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73789
Title: Bài toán đồng hóa dữ liệu đối với một số phương trình tiến hóa trong cơ học chất lỏng
Authors: Bùi Huy Bách
Issue Date: 2020-06-12
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LuanAn.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35357
  • Size : 582,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ThongtindiemmoiLA-Bach.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35357
  • Size : 43,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • TOMTAT_TA(CHINHTHUC)_Bach.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35357
  • Size : 247,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOMTAT_TV(CHINHTHUC)_Bach.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35357
  • Size : 273,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.