Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73797
Title: Nhiệt điện than: Một số vấn đề trao đổi
Authors: Nguyễn Đức Văn, Lê Bằng Việt
Keywords: Nhiệt điện than
Than
Môi trường
Abstract: Bài viết phân tích tổng quan tình hình, xu thế phát triển, các nguy cơ hiểm họa trong ngành nhiệt điện than tại Việt Nam. Từ đó, gợi mở một số vấn đề trong thời gian tới.
Issue Date: 2015-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 70-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT70.15_Nhiet dien than_Mot so van de trao doi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 194,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.