Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73812
Title: Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Tuệ Anh, Đặng Thị Thu Hoài
Keywords: Chính sách
Tăng trưởng xanh
Chủ thể thúc đẩy
Kinh tế xanh
Đức
Thụy Sỹ
Abstract: Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận liên quan tới tăng trưởng xanh, kinh nghiệm của Đức và Thụy Sỹ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh và rút ra hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Issue Date: 2015-12
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 73-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3025
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT73.15_Tang truong xanh_Kinh nghiem quoc te_Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 385,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.